Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης eLearning/ΚΕΔΙΒΙΜ:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

IBAN: GR04 0110 1100 0000 1100 0168 028

Δικαιούχος: ΕΛΚΕ ΟΠΑ / Ε-LEARNING

Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο εκπαιδευόμενου

Η κατάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω e banking ή διατραπεζικής συναλλαγής. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος της συναλλαγής (αν υπάρχει) επιβαρύνει τον εκπαιδευόμενο.

Στην περίπτωση που έχετε δηλώσει στην αρχική σας αίτηση ότι επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, παρακαλείστε τα χρήματα να καταβληθούν από το λογαριασμό της εταιρείας στα στοιχεία της οποίας θα εκδοθεί το παραστατικό και να μας ενημερώσετε για το PO Number της εταιρείας (εφόσον υπάρχει) .