Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης Διά Ζώσης/ΚΕΔΙΒΙΜ:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

IBAN: GR91 0110 1100 0000 1104 8014 234

Δικαιούχος: ΕΛΚΕ ΟΠΑ

Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο εκπαιδευόμενου

Η κατάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω e-banking ή διατραπεζικής συναλλαγής. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος της συναλλαγής (αν υπάρχει) επιβαρύνει τον εκπαιδευόμενο.

Στην περίπτωση που έχετε δηλώσει στην αρχική σας αίτηση ότι επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, παρακαλείστε τα χρήματα να καταβληθούν από τον λογαριασμό της εταιρείας στα στοιχεία της οποίας θα εκδοθεί το παραστατικό και να μας ενημερώσετε για το PO Number της εταιρείας (εφόσον υπάρχει).